top of page

หนังสือเรื่อง มังกรนาธิปไตย (มัง-กร-ระ-นา-ธิป-ปะ-ไตย) เล่มนี้ เป็นเรื่องสั้นหักมุมเชิงปรัชญาจำนวน 7 เรื่อง ซึ่งแต่ละเรื่องจะมีบรรยากาศของเรื่องแตกต่างกันออกไป โดยที่แนวคิดหลักคือเกี่ยวการการค้นหาความจริง และค้นหาตัวตนของตัวละครต่างๆในเรื่องที่ดำเนินเรื่องไปโดยการผสมผสานแนวคิดเชิงปรัชญารวมทั้งประวัติศาสตร์ปรัชญาประยุกต์ทั้งตะวันตกและตะวันออก 

 

    ภายในเรื่องสั้นแต่ละเรื่อง จะตั้งคำถามต่อการมีตัวตนและการตระหนักรู้ถึงสิ่งต่างๆที่เคยรับรู้มาของผู้อ่านอย่างสั่นคลอนไปถึงสมองส่วนกลางและว่าสิ่งต่างๆที่เคยรู้มา ที่เคยคิดมาว่าจริง ว่าใช่ ว่าถูก ว่าดีนั้น จริงๆแล้ว ดีอย่างไร เป็นอย่างไร ใช่อย่างที่คิดจริงๆหรือไม่ จนไปถึงการตระหนักที่ว่า แล้วถ้าสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่คิดแล้ว อะไรคือความดี อะไรคือความจริง อะไรคือตัวตน หรือแม้กระทั่งเรามีตัวตนไปทำไม

 

    หวังว่าผู้อ่านจะได้ใช้ความคิดขั้นสูงสุด และยกระดับความคิดขึ้นเป็นผู้ตระหนักรู้ขึ้นอีกขั้น และได้ใช้ความรู้ในหนังสือเล่มนี้พัฒนาชีวิตในภายภาคหน้าต่อไป ไม่มากก็น้อย สวัสดี

 

ชินวุฒิ วันเพ็ญ

มังกรนาธิปไตย - EBOOK

฿200.00Price
    bottom of page