• Chin

มันไม่ได้ปวดเพราะลงลึก

จะ Deadlift หรือ Squat ก็ตาม เราต้องแน่ใจว่า สะโพก หัวเข่า ปลายเท้า ชี้ไปทางเดียวกัน เพื่อให้แรงส่งขึ้นมาได้อย่างถูกต้อง


1. เปิดสะโพก ดัน ก้นออกข้าง

2. เปิดเข่า จัดระเบียบให้ตรงกับปลายเท้า

3. ปลายเท้า จิกฝังพื้นแล้วบิดออก เหมือนขันน็อตให้แน่น ตอกลงพื้น


และก็จะได้เลิกมีความเชื่อผิดๆ เรื่อง Squat เข่าห้ามเลยปลายเท้า ห้ามลงลึก เพราะจะปวดเข่า


ที่มันปวดเพราะมันไม่ได้อยู่ที่แนวแรงส่งเดียวกัน และไม่ได้ Activate กล้ามเนื้อที่มันทำงาน


มันไม่ได้ปวดเพราะลงลึกเบื่อ

#heroathletes

#knowledgeispower

424 views0 comments

Recent Posts

See All