top of page
  • Writer's pictureChin

ผมไม่ได้รักการออกกำลังกาย


‘ ผมไม่ได้รักการออกกำลังกาย...เหมือนแต่ก่อน ‘

เพื่อนๆทุกคนจะรับรู้ในมิตินี้ว่า เพจ Hero Athletes เป็นเพจออกกำลังกาย แต่มีอีกมิติหนึ่งซึ่งผมอยากแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังเลยว่า ผมอาจจะไม่ได้รักการออกกำลังกายขนาดนั้น และเพื่อนๆทุกคนก็ไม่จำเป็นต้องรักการออกกำลังกายก็ได้ครับ

ผมเหนื่อยผมท้อผมล้าผมเจ็บผมปวดเหมือนเพื่อนๆทุกคนครับ ไม่ใช่ว่าผมเป็นยอดมนุษย์เหล็กทำได้ทุกอย่าง

แต่สิ่งที่ผมเรียนรู้จากการหันมาออกกำลังกายคือผมรู้แค่ว่า

ผมออกกำลังกายแล้วส่วนอื่นในชีวิตผมดีขึ้น ธุรกิจ การงาน สุขภาพ(แน่นอน) ความสัมพันธ์ ความรัก เป้าหมาย อารมณ์ จิตใจ ครอบครัว มันดีขึ้นถ้าผมสามารถควบคุมตัวแปรนี้ได้

วิเคราะห์จริงๆการออกกำลังกายคือการรักใส่ใจและพัฒนาตนเอง ในชีวิตนี้ให้พูดตรงๆ ตัวเราคือสิ่งที่สำคัญมากที่สุดแล้ว ถ้าจุดศุนย์กลางไม่ดี สิ่งรอบๆจะดีได้อย่างไร

เมื่อผมหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้น กลับกลายเป็นแทนที่ว่าเวลาที่จะให้สิ่งต่างๆน้อยลงแต่เปล่าเลย มันมากกลับมีเวลามากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใส่ใจแต่สิ่งที่ทำให้ชีวิตพัฒนามากขึ้น

ตามหลักเคมีและประสาทวิทยา สมองผมเห็นการ ’พัฒนา’ ในตัวเอง มันจึงได้กระจายการ ’พัฒนา’ นี้ออกไปในมุมอื่นของชีวิตด้วย

ผมรักตัวเองมากขึ้น ผมรักสิ่งรอบตัวผมมากขึ้น ผมรักการงานสิ่งที่ทำมากขึ้น โอกาสดีๆในขีวิตเข้ามามากขึ้น คนรอบข้างมีแต่คนดีๆเข้าหา และคนที่ไม่ได้มีแนวคิดที่ส่งเสริมกันก็จะออกไปจากชีวิตโดยอัตโนมัติ

แต่ถ้าวันไหนผมไม่ได้รักตัวเอง สิ่งต่างๆรอบตัวผมจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าเดิม ความรักที่มีให้สิ่งรอบข้างลดลง เป็นเสียอย่างนั้น

ดังนั้นผมคิดว่าผมก็ไม่ได้รักการออกกำลังกาย

แต่ผมรักตัวเองและรักสิ่งต่างๆรอบตัวมากขึ้น

และมันกลายเป็นประโยชน์

‘หลัก’

...มากกว่าการมีหุ่นที่สวยงาม มีกล้ามเนื้อ มี Six Pack เสียอีก กลับกลายเป็นว่าประโยชน์หลักเราตอนนี้เป็นเพียงผลพลอยได้

ณ จุดนี้ ผมอาจจะไม่ได้รักการออกกำลังกายเหมือนแต่ก่อน

แต่ผมรักการออกกำลังกายมากกว่าแต่ก่อนเยอะเลย!!!!

Chin

Hero Athletes

#ปรัชญา

185 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page