top of page
  • Writer's pictureChin

ทฤษฎีค่าเฉลี่ย ( Average Theory )

Average Theory หรือ ทฤษฎีค่าเฉลี่ยตรงเข้า Application เลยนะคือ มึงทำไปเหอะ ทำไปสิ่งที่มึงต้องทำ ออกกำลังกาย ทำงานหรืออะไรก็ตาม แล้วมึงไม่ต้องรอว่าให้พร้อม 100% แล้วค่อยทำ มึงทำไปเลย เป็นเวลาหลายครั้งมากๆในชีวิตหรือในหลายๆช่วงชีวิต ที่ผมไม่เคยเป๊ะกับอะไรเลย อาหารไม่เคยเป๊ะ ซ้อมไม่เคยเป๊ะ ช่วงนี้ประชุมวันละ 3-4 หัวข้อใหญ่ นั่งตอบคำถาม ตอบเมสเสจ ตอบอีเมล ดีลงาน นั่งออกแบบโปรดักส์ นั่งคิดโปรเจค นั่งตัดต่อวีดีโอ เดินทางต่างจังหวัด ต่างประเทศ ตลอด น้อยมากที่จะมีวันไหนพร้อม 100% วันๆกินแค่ 1-2 มื้อ


แต่คือผมไม่เคยหยุดทำไง อะไรจะพร้อมไม่พร้อมผมก็ทำก่อน ไปยิมหลายครั้งมากที่เมื่อเดินออกจากยิมกลับรู้สึกว่าแทบไม่ได้เล่นอะไรเลย แต่เราไม่หยุดไป ไม่หยุดทำ ผลลัพธ์มันก็ยังมาอยู่


ทำให้มากที่สุดที่จะทำได้ กินให้ดีที่สุดที่จะทำได้ ซ้อมให้ดีที่สุด ทำไปเถอะ ขอแค่อย่าหยุด ผลลัพธ์ของผมก็ไม่ได้ออกมาดีที่สุด แต่ผมแค่ไม่หยุด


สรุปคือไม่ต้องรอ ไม่ต้องพร้อม ขอให้ทำ ทำแล้วผลรวมค่าเฉลี่ยมันจะออกมาดีเอง เพราะถ้าวันนี้เราทำ ค่าเฉลี่ยก็มากขึ้น แต่ถ้าไม่ทำ ค่าเฉลี่ยก็ลดลง ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย


ยังไง 1% ก็มีค่ามากกว่า 0% อยู่ดี


ค่าเฉลี่ยวันนี้ของคุณอยู่ที่กี่ % ครับ?


301 views1 comment

1 Comment


อ่านแล้วรู้สึกดีขึ้นมากครับ ในทุกๆเรื่องในชีวิต

Like
bottom of page